Welkom bij het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling werkt structureel en programmatisch aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis rondom bodemdaling. Vraaggestuurd kennis ophalen, delen, hiaten benoemen en kennis toepassen, geven richting aan onze activiteiten. Lees hier meer over het kennisprogramma.

24 juni 2021 Kennisexpeditie

Bekijk hier het de online Kennisexpeditie Waardering van Bodemdaling terug
Op 24 juni 2021 was de online NKB Kennisexpeditie met als thema Waardering van Bodemdaling.

Factsheets deelexpedities

Bekijk hier de factsheets van de NKB-deelexpedities en de Deltafacts.
Deelexpedities zijn communities of practice waarin het NKB werkt aan het uitdiepen van uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot bodemdaling en aan het opbouwen en verbinden van netwerken. Klik hier voor meer informatie over de deelexpedities.

Projecten

Alle projecten vindt u in het projectenoverzicht.
Het kennisprogramma biedt een overzicht van projecten die zich bezighouden met de problematiek rondom bodemdaling. Projecten in landelijk en stedelijk gebied en projecten in kleine kernen komen aanbod.

Infographic

Klik hier om de infographic en de uitleg te bekijken.
Klikkend(er)wijs komen we tot een actuele en dynamische kennisinfrastructuur waarmee stakeholders in het bodemdalingsdossier alle kennis en elkaar eenvoudig kunnen vinden.

@NKBodemdaling